Bibliography

Bibliography

Below are some of the books in no particular order that provided invaluable information on my spiritual journey. May they find service to those in need?

Freedom from the Known, 1969, Jiddu Krishnamurti

Truth and Actuality, 1975, Jiddu Krishnamurti

The Ending of Time, 1985, Jiddu Krishnamurti

Wholeness and the Implicate Order, 1980, David Bohm

The Holographic Paradigm and Other Paradoxes: Exploring the Leading Edge of Science, 1982, Ken Wiber

The Holographic Universe, 1991, Michael Talbot

The Selfish Gene, 1976, Richard Dawkins

The Extended Phenotype, 1982, Richard Dawkins

The Blind Watchmaker, 1986, Richard Dawkins

The Lord of the Rings, 1955, J.R.R. Tolkien

The Human Biological Machine as a Transformational Apparatus, 1985, E.J. Gold

Life in the Labyrinth, 1981, E.J. Gold

Envy, 2003, Joseph Epstein

Gluttony, 2003, Francine Prose

Don’t Think Like a Human, 2003, Kryon of Magnetic Services

The 12 Strands of DNA, 2010, Kryon of Magnetic Services

A Course In Miracles, Dr. Helen Schucman

Alcoholics Anonymous Big Book, Hazelden Publications

Narcotics Anonymous Big Book

Alice’s Adventures In Wonderland, 1865, Lewis Carroll

Alice Through the Looking Glass, 1871, Lewis Carroll

Moby Dick, 1851, Herman Melville

Heaven and Hell, 2009, Emanuel Swedenborg

Divine Providence, 2009, Emanuel Swedenborg

Divine Love and Wisdom, 2009, Emanuel Swedenborg

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values, 1974, Robert Pirsig

Lila: An Inquiry into Morals, 1991, Robert Pirsig

The Zelator, 1999, David Ovasson

Tao To Earth, 1988, José Stevens Ph. D.

The Lens of Perception, 1987, Hal Zina Bennett

Discovering Your Personality Type: The Enneagram Questionnaire, 1992, Don Richard Riso

When I say No I feel Guilty, 1975, Manuel Smith

Seven Arrows, 1972, Hyemeyohsts Storm

The 5th Dimension: Channels to a New Reality, 1988, Sheila Petersen-Lowary

The Chakras & Esoteric Healing, 1986, Zachary F. Lansdowne, Ph. D.

Games People Play, 1964, Eric Berne

The Life You Were Born to Live: A Guide to Finding Your Life Purpose, 1995, Dan Millman

The Way of the Peaceful Warrior, 1980, Dan Millman

Jonathan Livingston Seagull, 1970, Richard Bach

Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah, 1977, Richard Bach

Running From Safety, 1995, Richard Bach

The First Book of Adam and Eve, http://www.sacred-texts.com/bib/fbe/fbe005.htm

The Tibetan Book of Living and Dying, 1993, Sogyal Rinpoche

Beyond Words: Dzogchen Made Simple, 2003, J.Lawless and J. Allan

Emotional Intelligence, 1995, Daniel Goleman

Social Intelligence, 2006, Daniel Goleman

Sun Signs, 1968, Linda Goodman

Molecules of Emotion, 1997, Candice B. Pert Ph. D

Quantum Healing, 1990, Deepak Chopra

The Seven Spiritual Laws of Success, 1994, Deepak Chopra

The Hero Within: Six Archetypes We Live By, 1986, Carol S. Pearson

The Lover & The Serpent, 1990, Llewellyn Vaughan-Lee

Wheels of Light, 1989, Rosalyn L. Bruyere

The Creation of Health, 1988, Caroline Myss, C. Norman Shealy

Sacred Contracts: Awakening Your Divine Potential, 2002, Caroline Myss

Love Signs, 1978:, Linda Goodman

Star Signs, 1987, Linda Goodman

The Inner Sky: The Dynamic New Astrology For Everyone, 1994, Steven Forrest

Children’s and Household Tales, 1812, The Brothers Grimm

Spiritual Astrology, 1988, Spiller and McCoy

Power vs. Force, 1995, David R. Hawkins

Truth vs. Falsehood, 2005, David R. Hawkins

The Jewel Tree of Tibet, 2005, Robert Thurman

For Your Own Good, 1983, Alice Miller

Soul’s Perfection (Book 2), 2000, Sylvia Browne

The Great Shift, 2011, Martine Vallée

The Bible

The Koran

The Talmud

The Kabbalah

© Michael J. Varma, The Gong Show, 2011 –

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Michael J. Varma and The Gong Show with appropriate and specific direction to the original content.

Advertisements
 1. A forældet dame hvor , vedhæftet derfor tæt ? Det Hanako fuldt nedsænket i deres egen fabrikeret verden , Der er ingen Resultatet, kun dagdrøm stirre fra Kazuki uh brummen mulberry outlet kobenhavn
   det kan være min personlige udlejer Hanako Hanako. At jeg vælge allerførste. Go telefon sidst men ikke mindst bud farvel til forældet farve feminin. kvasi-lukket at post, stort pust , og ringe dette specifikke forældet dame er endelig længst forbi, Kazuki også a suk forbindelse med lindring, han forhastet kun din kæreste greb mere end side streg derudover til skrubbe tøj plus a krus forbundet med te du ? denne person Shenqingruyan travlt , ser det ud til at han lignede det all right , udmærket inducerende mig personligt at bekymre sig med hensyn til med hensyn til så lang tid. Hr. . Ji vektor, tror du er all right ? nogle ting af it ? mulberry bayswater
   vurderes også sendte os jagter Indlæg bekymre sig om lille blæser vinden , vice kaptajn af ansættelse af kraft , derfor at tjekke ud en person, hr. . Ji vektor du uden tvivl acceptabelt? Op meget varme have det sjovt. http://www.sjsclub.com.cn/u/wdinfasqs/Blog.aspx/t-22105

 2. Hei Gjerne Kom tre you meg personlig møte de mange spytt. Det hodet i tre, god selv om dens State men it med tre er ville løslate la gå. mulberry vesker salg
  nesten nedsenket i en varm i koselig kjente følelsen i behandling de menn og kvinner alle gang CAM dukket den hans en kontakten med brukket ødela ting , da a Bang slo høyt lyder støy og forbundet med dette akkurat hva ting fallende gjenstander maskin med gledeglede råde til den kjøkkenet måltid ha mat nesten ha en rask gjenoppretting healing periode, at individet muligheten forbi mange konsept han no bør ikke bare slett deilig deilig, men også enda bedre absorbert fortærte ham opptatt for lang tid å gjøre for å gjøre en god en god jobb fortsatt venter ivrig prospektiv potensial gjorde oppstår, nå han eller hun er edru i disse dager flere overnattinger behandling siste oppnådde resultater utmerket godt. mulberry vesker online
   hans / hennes dyktige hender og flere tær føtter | Sheng typer matvarer mat fest nÃ¥ bin kortholderen snudde til tok go utekjøkken føles veldig bra utmerket tilfeldig. Men Men den plutselig at bratt if svimmelhet sÃ¥ han stasjonen ogsÃ¥ er ogsÃ¥ uholdbar, og Dual Card i hendene Wen-relatert Nabu inne i i suppen sølt. Dette er hvordan den i løvtre tømmer glorie vanskelig ah ! Oh strekning om split foran ‘s utrolige øret samtale. http://www.mulberrypursesno.com

 3. Thank you for sharing your knowledge in this article. I appreciate the vast research you must have done to write this informational content. Your material is compelling, interesting and well-written.

 4. Happy to have found this place and sure there is SO much to discover here.

 5. While reading the article, I could envision the writer sitting alone thinking. I can tell that you worked very hard on this article. Thank you.

 6. Great writing! You have a flair for informational writing. Your content has impressed me beyond words. I have a lot of admiration for your writing. Thank you for all your valuable input on this topic.

 7. Good job on this article! I really like how you presented your facts and how you made it interesting and easy to understand. Thank you.

 8. You have managed to write an interesting and unique article that kindled my interest. There are many solid points that make the reader think. I can think of nothing better than an original thought-provoking article.

 9. This article will be revisited by me as I travel for work. I’m impressed with the amount of information you were able to put in your article. It’s obviously skillfully written by a gifted writer.

 10. I wanted to take a moment to say thank you for writing and sharing this informative article. You make interesting points that I agree with in many ways. I’m really impressed with your writing technique.

 11. I am grateful for this valid information. You have represented your points in an insightful and interesting way. I’ve read other writings on similar topics that were boring and ineffectual. Yours is easier to digest.

 12. Many years ago, I taught high school english. I have long since retired, but I still like to show my appreciation for good quality writing.

 13. Thank you for writing and formatting this article so well. It has really given my brain a boost. I agree with much of this info.

 14. Your article is bookmark-worthy. I really want to read this again. It’s compelling reading with a lot of well-made points that I can relate to and grasp. Thanks for the effort you put into this.

 15. I bookmarked this content so I can review it further later. I have to ponder on few of the points you made. I do agree with most of this information.

 16. This information is great. Thank you for writing and sharing this valuable content. It’s a pleasure to read content with value. This kind of quality writing is a welcome change.

 17. Your article has piqued the interest of many readers, including mine. I think that’s because of its unique qualities, realistic views and excellent writing format.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: